KOMUNIKACE

shutterstock_588813473

KOMUNIKACE

PRVKY ÚSPĚCHU
 
Komunikaci uvnitř skupiny nebo komunikaci vůči externí osobě utváří mnoho malých faktorů.

Pro přímou a efektivní komunikaci je dobré mít na paměti několik jednoduchých opatření:

SELEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ
Je zapotřebí nevěnovat všem informacím stejnou pozornost. Je dobré rozpoznat, které informace si zaslouží větší pozornost, a které menší. Toto rozlišování nám pomůže objasnit účel diskuse a identifikovat ústřední body. Mentálně předvídat logický tok řeči jiné osoby nám může pomoci definovat klíčové informace.

STATUS ÚČASTNÍKŮ
Při diskusi je důležité zvážit stav zúčastněných subjektů. Ve skutečnosti je možné, že některé osoby mají primární roli v rozhovoru, dané specifickými dovednostmi v rámci daného tématu nebo osvědčenými zkušenostmi z minulosti. V tomto případě bude větší pozornost věnována témto osobám.

FYZICKÉ PROSTORY
Prostředí je často nezbytné pro usnadnění konverzace.
Odstředivé prostory ve skutečnosti mají tendenci izolovat lidi, zatímco jiné jsou prospěšné pro vývoj společenského vztahu. Takže pokud jste ten, kdo má uspořádat schůzku, ujistěte se, že například uspořádání sedadel podporuje vizuální kontakt mezi všemi účastníky.

VIZUÁLNÍ KONTAKT
Udržování očního kontaktu s partnery demonstruje bezpečnost a upřímnost.
Nebojte se podívat i na nejvyššího účastníka v publiku; pohled je nejpřímějším kanálem komunikace, a tím vzniká vzájemná důvěra. Důležité je se dívat na všechny účastníky stejně tak, aby se nikdo necítil vyloučen.

GESTIKULACE
Dokonce i gesta, podobně jako pohled, jsou jedním ze znamení, díky nimž lze vytvořit vzájemnou empatii.
Příliš zveličená gesta mohou poukazovat na nadměrné rozrušení, nebo malé sebevědomí. Naopak příliš přísný postoj těla může signalizovat uzavření vůči ostatním (interpretovatelný jako pocit nadřazenosti nebo podřazenosti) nebo se může číst jako příznak nejistoty.
Snažte se doprovázet řeč přirozenými fyzickými reakcemi. Důležitý je také úsměv, který rozpouští napětí. Gesta je možné interpretovat několika způsoby, mohou znamenat možné známky napětí (poškrábání, kontinuální kašel, nepřetržitá a opakovaná gesta), nebo případné známky uzavírání se k ostatním.

OTEVŘENÉ SIGNÁLY:
Vzít si sako
Přesunout objekt po posazení (ekvivalent ke snižování bariér)

VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY:
Sklopený trup dopředu
Orientace na partnera

ODMÍTAJÍCÍ SIGNÁLY:
Zvednuté obočí
Otočení trupem
Složené ruce

POTŘESENÍ RUKOU:
Podání ruky je také důležitým aspektem setkání, který je založen na fyzickém kontaktu.
Pevný a silný stisk ruky je ta nejlepší vizitka, kterou se můžete prezentovat.
Přílišný stisk může ilustrovat agresivitu. Naopak příliš choulostivé potřesení je synonymem pro slabou a nepolapitelnou osobnost.

No Comments

Post a Comment