Blog GWC

(English) We're quite the bloggers
shutterstock_588813473

KOMUNIKACE

PRVKY ÚSPĚCHU   Komunikaci uvnitř skupiny nebo komunikaci vůči externí osobě utváří mnoho malých faktorů. Pro přímou a efektivní komunikaci je dobré mít na paměti několik jednoduchých opatření: SELEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ Je zapotřebí nevěnovat všem informacím stejnou pozornost. Je dobré rozpoznat, které informace si zaslouží větší pozornost, a...

gwc-NCdigitalAwards-blog

Open Art Award and NC Digital Award 2017

Projekt oslavující 50. výročí založení společnosti Cosmetica Italia se blíží ke konci. Byl to intenzivní rok: vývoj ad hoc online platformy, týdenní zasílání DEM, které upozorňuje na významné události různých let, kampaně na sociálních platformách. Byly zde také akce OTG, interaktivní výstavy ve třech různých...